WC i tuš kabina 117 m²
Montažni WC i tuš kabina 117 m² Šifra :VPWCD 05+
WC i tuš kabina 79 m²
Montažni WC i tuš kabina 79 m² Šifra :VPWCD 04    +
WC i tuš kabina 7 m²
+
WC i tuš kabina 14 m²
+
WC i tuš kabina 27 m²
Montažni WC i tuš kabina 27 m² Šifra :VPWCD 02+
WC i tuš kabina 53 m²
Montažni WC i tuš kabina 53 m² Šifra :VPWCD 03+